Что такое этикет? Що таке этикет


Що таке етикет? Правила етикету

У сучасному суспільстві останнім часом часто стали говорити про правила етикету. Що це за поняття? Де воно зародилося? Які його особливості та види? Саме про етикет та його значення в соціумі і піде мова в статті.

Походження поняття та його значення

Сформовані норми моральної поведінки в суспільстві — це результат тривалого процесу формування взаємин між людьми. У сучасному світі неможливі економічні, культурні, політичні взаємини без дотримання загальноприйнятих норм і правил поведінки, адже не можна існувати в суспільстві, не поважаючи один одного.

Що таке етикет? Поняття це означає манеру поведінки, тобто правила ввічливості, прийняті в суспільстві.

Сучасний етикет успадкував у всіх народів світу звичаї і традиції поведінки в суспільстві, які формувалися з давніх часів, а в даний час є загальними для всіх і повинні дотримуватися всіма представниками соціальних і політичних систем, що існують в соціумі.

У словниках термін «етикет» означає правила поведінки в суспільстві. Він дозволяє людині користуватися готовими манерами поведінки і спілкування.

Норми етикету поширюються як у суспільному, так і повсякденного життя людини: у побуті, на роботі, вдома, в школі, в гостях, в громадських місцях. Дотримання його характеризує людину як культурне і виховану особистість.

Що таке етикет і яке походження терміна? Саме слово має французьке походження і означає «етикетка, ярлик, порядок проведення церемонії». У російську мову це поняття прийшло тільки в 18 столітті, коли став формуватися придворний побут царської монархії, встановлювалися культурні, політичні та економічні зв’язки Росії з іншими країнами.

Батьківщина етикету

Класичними країнами етикету прийнято вважати Францію і Англію. Однак батьківщиною його вони все ж не є. Ще в 15 столітті в цих державах панували неуцтво, грубість, поклоніння грубій фізичній силі, а винятком в європейських країнах була Італія, де в цей час існувала більш високий ступінь освіченості, культури і вихованості населення. У 15 столітті Англія ще залишалася країною з варварськими звичаями і культурою, закінчуючи одну війну, вона втягувалася в іншу. У Німеччині теж йшла жорстока війна гуситів і було суцільне невігластво, в тому числі і серед дворянства. Усі спори вирішувалися з допомогою фізичної сили. Франція була повністю поневолена англійцями, крім того, французи не визнавали науку і вважали усіх вчених нікчемними людьми. На тлі цих країн Італія була територією новітньої культури, і саме вона стала прабатьківщиною етикету.

Манери різних народів, або Що спільного?

Сучасний етикет формувався багато століття і представляє собою сукупний загальнолюдський звід правил і норм поведінки. Але незважаючи на те, що багато з них загальні для всіх народів, у кожної нації збереглися специфічні манери.

Наприклад, «кинути кістку» іншій людині у нашому сучасному суспільстві означає приниження, а у папуасів Нової Гвінеї – навпаки. У них поділитися своєю їжею вважається вищим ступенем поваги і прояв дружніх почуттів.

У нас плюнути на людину — це вираз презирства по відношенню до нього, а в американських індіанців плювок лікаря на пацієнта — це знак розташування.

Балакучий іноземець, потрапивши в Італію, абсолютно не зрозуміє натяку свого співрозмовника, який погладжує щоку або підборіддя. В італійському суспільстві цей жест означає, що бесіда затягнулася настільки, що починає рости борода.

Особливості етикету та його види

Що таке етикет в сучасному світі? Це своєрідна форма громадського контролю за поведінкою людини. Недотримання правил етикету викликає осуд, здивування і осуд у суспільстві, а іноді призводить і до штрафу за порушення громадського порядку.

Основними видами етикету є: придворний, дипломатичний, військовий, загальний. Більшість правил збігаються, однак дипломатичному надається величезне значення, так як відступ від її норм може зашкодити престижу країни і ускладнити її взаємини з іншими державами.

Правила поведінки встановлені в багатьох сферах життєдіяльності людини, і в залежності від них, етикет підрозділяють на:

 • діловий;
 • мовний;
 • кухонна;
 • загальнолюдський;
 • релігійний;
 • професійний;
 • весільний;
 • святковий і так далі.

Загальні правила етикету в конкретних ситуаціях

Вітання є самим першим і головним правилом поведінки культурної людини, з давніх часів воно було критерієм вихованості людини. У світі вже понад 40 років щороку відзначається День вітань.

Другим головним правилом етикету є володіння культурою спілкування. Її навички та вміння вести бесіду дозволяють домогтися бажаного і вести грамотний і ввічливий діалог з людьми.

В даний час телефонні переговори — найпоширеніша форма спілкування серед населення, тому велике значення в суспільстві відіграє телефонний етикет, або вміння вести такого роду бесіди. Прийнято в розмові по телефону чітко викладати свої думки, вміти вчасно зупинитися, щоб дати можливість співрозмовникові висловитися. Деякі компанії здійснюють спеціальне навчання працівників вмінню вести телефонні переговори.

Гарні манери — головна складова культурного спілкування, деяким з них нас вчать з дитинства, а решту ми освоюємо вже у повсякденному дорослого життя.

Суть етикету та його значення в суспільстві

З практичної точки зору значення етикету полягає в тому, що він дозволяє людям використовувати форми ввічливості для спілкування з іншими людьми.

Основи його дуже прості:

 • культура спілкування;
 • правильна і грамотна мова;
 • відсутність у розмові вульгарних виразів та слів-паразитів;
 • ввічливість;
 • вміння вітатися і прощатися;
 • дякувати за допомогу, послугу і так далі.

Велике значення у спілкуванні має зовнішній вигляд людини, вміння правильно вести себе в громадських місцях, у гостях, на святах.

Чимале значення мають манера розмовляти, вміння тактовно вести бесіду. Щоб бути гарним співрозмовником, необхідно знати про те, про що говориш, вміти висловлювати свої думки так, щоб вони були цікаві для співрозмовника.

Необхідно вміти керувати своїми негативними емоціями і негативним настроєм. Згідно з правилами етикету, найкращий спосіб перемогти негатив — це людська усмішка.

У суспільстві цінується вміння слухати співрозмовника, увага та уважність, уміння вчасно прийти на допомогу і надати послугу тому, хто потребує.

З поведінки людини, його вмінню і стилю спілкування з іншими людьми можна легко визначити рівень її виховання.

Отже, що таке етикет? Це сукупність загальноприйнятих у суспільстві правил і манер поведінки, а також культура вчинків. Сформовані правила спілкування і поведінки людей відображають їх спосіб життя, умови побуту, звичаї, тому етикет – це і національна культура держави.

Дивіться також:

druzy.com.ua

ЭТИКЕТ - это... Что такое ЭТИКЕТ?

 • ЭТИКЕТ — (фр.). 1) правила и формы обращения при дворе, в высшем кругу и проч. 2) бумажка с обозначением фирмы, цены, названия товара и проч., наклеиваемая на товар. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. ЭТИКЕТ 1) …   Словарь иностранных слов русского языка

 • ЭТИКЕТ — ЭТИКЕТ, этикета, муж. (франц. étiquette). 1. только ед. Установленный порядок образа действий, поведения, форм обхождения (в высшем обществе, при дворе и т.п.). Соблюдать этикет. Придворный этикет. «Что до того, как вести себя, соблюсти тон,… …   Толковый словарь Ушакова

 • Этикет — Воспитание * Величие * Гений * Здравый смысл * Идеал * Манеры * Мнение * Мораль * Помощь * Поступок * Привычка * Репутация * Совет * Тайна * Талант * Характер …   Сводная энциклопедия афоризмов

 • этикет — См. приличие... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. этикет знак, приличие; вежливость, пристойность, бонтон, благопристойность Словарь русских синонимов …   Словарь синонимов

 • этикет — Аппетит, ботфорта, гальванизм, капот, кокетничать, комод, мода, публика, роль, рулетка, симметрия, сцена, туалет, шандал, ширма, эгоизм, экипаж, этикет. Если оставить в стороне карточные арготизмы, то слов, заимствованных из иностранных языков, в …   История слов

 • ЭТИКЕТ — муж., франц. чин, порядок, светский обык внешних обрядов и приличия; принятая, условная, ломливая вежливость; церемониал; внешня обрядливость. тный, к сему относящийся ничать, с важностью и настойчивостью блюсти этикет, будто дело. Толковый… …   Толковый словарь Даля

 • ЭТИКЕТ — (от фр. étiquette). Система установленных в определенной культуре требований, предъявляемых к поведению человека в различных ситуациях. На занятиях по языку изучается речевой этикет как совокупность правил речевого поведения, реализующихся с… …   Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам)

 • Этикет — традиционные общепринятые правила поведения. Источник: МДК 11 01.2002: Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации Этикет традиционные общепринятые правила поведения. Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

 • Этикет — правила поведения в общественном месте. Словарь бизнес терминов. Академик.ру. 2001 …   Словарь бизнес-терминов

 • ЭТИКЕТ — (французское etiquette), установленный порядок, соблюдение определенных норм поведения (например, при дворах монархов, в дипломатических кругах и т.п.) …   Современная энциклопедия

 • ЭТИКЕТ — (франц. etiquette) установленный порядок поведения где либо (первоначально в определенных социальных кругах, напр. при дворах монархов, в дипломатических кругах и т. п.) …   Большой Энциклопедический словарь

 • ethics.academic.ru

  Что такое этикет? Правила этикета :: SYL.ru

  В современном обществе в последнее время часто стали говорить о правилах этикета. Что это за понятие? Где оно зародилось? Каковы его особенности и виды? Именно об этикете и его значении в социуме и пойдет речь в статье.

  Происхождение понятия и его значение

  Сложившиеся нормы нравственного поведения в обществе - это результат длительного процесса формирования взаимоотношений между людьми. В современном мире невозможны экономические, культурные, политические взаимоотношения без соблюдения общепринятых норм и правил поведения, ведь нельзя существовать в обществе, не уважая друг друга.

  Что такое этикет? Понятие это означает манеру поведения, то есть это правила вежливости, которые приняты в обществе.

  Современный этикет унаследовал у всех народов мира обычаи и традиции поведения в обществе, которые формировались с древних времен, а в настоящее время являются общими для всех и должны соблюдаться всеми представителями социальных и политических систем, которые существуют в социуме.

  В словарях термин «этикет» означает правила поведения в обществе. Он позволяет человеку пользоваться готовыми манерами поведения и общения.

  Нормы этикета распространяются как в общественной, так и повседневной жизни человека: в быту, на работе, дома, в школе, в гостях, в публичных местах. Соблюдение его характеризует человека как культурную и воспитанную личность.

  Что такое этикет и каково происхождение термина? Само слово имеет французское происхождение и означает "этикетка, ярлык, порядок проведения церемонии". В русский язык это понятие пришло только в 18 веке, когда стал формироваться придворный быт царственной монархии, устанавливались культурные, политические и экономические связи России с другими странами.

  Родина этикета

  Классическими странами этикета принято считать Францию и Англию. Однако родиной его они все же не являются. Еще в 15 веке в этих государствах господствовали невежество, грубость, поклонение грубой физической силе, а исключением в европейских странах была Италия, где в это время существовала более высокая степень образованности, культуры и воспитанности населения. В 15 веке Англия еще оставалась страной с варварскими обычаями и культурой, заканчивая одну войну, она вовлекалась в другую. В Германии тоже шла жестокая война гуситов и было сплошное невежество, в том числе и среди дворянства. Все споры разрешались с помощью физической силы. Франция была полностью порабощена англичанами, кроме того французы не признавали науку и считали всех ученых ничтожными людьми. На фоне этих стран Италия была территорией новейшей культуры, и именно она стала прародиной этикета.

  Манеры разных народов, или Что общего?

  Современный этикет формировался многие века и представляет собой совокупный общечеловеческий свод правил и норм поведения. Но несмотря на то, что многие из них общие для всех народов, у каждой нации сохранились специфические манеры.

  Например, "бросить кость" другому человеку в нашем современном обществе означает унижение, а у папуасов Новой Гвинеи – наоборот. У них поделиться своей едой считается высшей степенью уважения и проявление дружеских чувств.

  У нас плюнуть на человека - это выражение презрения по отношению к нему, а у американских индейцев плевок врача на пациента - это знак расположения.

  Болтливый иностранец, попав в Италию, совершенно не поймет намека своего собеседника, который поглаживает щеку или подбородок. В итальянском обществе этот жест означает, что беседа затянулась настолько, что начинает расти борода.

  Особенности этикета и его виды

  Что такое этикет в современном мире? Это своеобразная форма общественного контроля за поведением человека. Несоблюдение правил этикета вызывает осуждение, изумление и порицание в обществе, а иногда ведет и к штрафу за нарушение общественного порядка.

  Основными видами этикета являются: придворный, дипломатический, воинский, общий. Большинство правил совпадают, однако дипломатическому придается огромное значение, так как отступление от его норм может навредить престижу страны и осложнить ее взаимоотношения с другими государствами.

  Правила поведения установлены во многих сферах жизнедеятельности человека, и в зависимости от них, этикет подразделяют на:

  • деловой;
  • речевой;
  • столовый;
  • общечеловеческий;
  • религиозный;
  • профессиональный;
  • свадебный;
  • праздничный и так далее.

  Общие правила этикета в конкретных ситуациях

  Приветствие является самым первым и главным правилом поведения культурного человека, с древних времен оно было критерием воспитанности человека. В мире уже более 40 лет каждый год отмечается День приветствий.

  Вторым главным правилом этикета является владение культурой общения. Ее навыки и умение вести беседу позволяют добиться желаемого и вести грамотный и вежливый диалог с людьми.

  В настоящее время телефонные переговоры - самая распространенная форма общения среди населения, поэтому большое значение в обществе играет телефонный этикет, или умение вести такого рода беседы. Принято в разговоре по телефону четко излагать свои мысли, уметь вовремя остановиться, чтобы дать возможность высказаться собеседнику. Некоторые компании осуществляют специальное обучение сотрудников умению вести телефонные переговоры.

  Хорошие манеры - главная составляющая культурного общения, некоторым из них учат нас с детства, а остальные мы осваиваем уже в повседневной взрослой жизни.

  Суть этикета и его значение в обществе

  С практической точки зрения значение этикета заключается в том, что он позволяет людям использовать формы вежливости для общения с другими людьми.

  Основы его очень просты:

  • культура общения;
  • правильная и грамотная речь;
  • отсутствие в разговоре вульгарных выражений и слов-паразитов;
  • вежливость;
  • умение здороваться и прощаться;
  • благодарить за помощь, услугу и так далее.

  Большое значение в общении имеет внешний вид человека, умение правильно вести себя в общественных местах, в гостях, на праздниках.

  Немалое значение имеют манера разговаривать, умение тактично вести беседу. Чтобы быть хорошим собеседником, необходимо знать о том, о чем говоришь, уметь выражать свои мысли так, чтобы они были интересны для собеседника.

  Необходимо уметь управлять своими отрицательными эмоциями и негативным настроением. Согласно правилам этикета, самый лучший способ победить негатив - это человеческая улыбка.

  В обществе ценится умение слушать собеседника, внимание и внимательность, умение вовремя прийти на помощь и оказать услугу тому, кто нуждается в ней.

  По поведению человека, его умению и стилю общения с другими людьми можно легко определить уровень его воспитания.

  Итак, что такое этикет? Это совокупность общепринятых в обществе правил и манер поведения, а также культура поступков. Сложившиеся правила общения и поведения людей отражают их образ жизни, условия быта, обычаи, поэтому этикет – это и национальная культура государства.

  www.syl.ru

  Что такое этикет?

  Каждого из нас хоть раз призывали соблюдать этикет. Действительно ли Вам известно, что такое этикет? Если Вы затрудняетесь дать ответ на этот вопрос, то давайте разбираться вместе!

  Этикет - часть нашей культуры; все те правила и нормы, которые описывают, каким должно быть поведение человека, среди других людей. Использование этого понятия в том виде, в котором оно существует сейчас, приписывают Людовику XIV. Однако сами правила поведения на определенных мероприятиях и в разных ситуациях, существовали еще в древности. Так, "Домострой" (XVI в.) является первым известным русским сводом правил поведения.

  Этикет меняется с течением времени. Поэтому то, что являлось обязательным лет 100 назад, сегодня будет казаться как минимум странным. Нормы и правила этикета "подстраиваются" под каждую эпоху.

  Если с самим пониманием термина "этикет" все понятно, то для чего нужен этикет? Так ли важно соблюдать существующие нормы? Так как этикет не является сводом обязательных к исполнению правил, то каждый волен сам решать, придерживаться его или нет. Однако соблюдение этикета может существенно облегчить Вашу жизнь.

  Во-первых, этикет - те нормы и правила, которые известны многим, значит, придерживаясь их, Вы всегда сможете найти общий язык с окружающими Вас людьми. Во-вторых, Ваше знание норм этикета способствует вежливому и уважительному отношению к людям в целом, и непосредственно к тем, с кем вы имеете дело. А, как известно Ваше отношение к окружающим влияет на то, как они будут относиться к Вам. Таким образом, этикет - правила игры, которые люди соглашаются соблюдать, чтобы облегчить жизнь в обществе.

  Речевой этикет

  С понятием этикета мы разобрались. Но существует несколько видов этикета, среди которых речевой этикет. Что такое речевой этикет? Само понятие "этикет" довольно широкое, и включает в себя не только нормы поведения, но и одежду, отношение к людям, манеры и другое. Что касается речевого этикета, то это все тот же набор правил или норм, который определяет, как именно человек должен строить свое общение.

  Так, например, к людям, которые значительно старше Вас по возрасту или должности, нужно обращаться по имени и отчеству. С другой стороны, к близким Вам людям достаточно обратиться по имени. Речевой этикет также определяет, какой вид общения выбрать в зависимости от обстановки.

  Речевой этикет - это и все те слова, которые уже стали частью нашей повседневной жизни и являются индикаторами вежливости. К ним, например, относятся пожелания доброго дня или здоровья, а также слова приветствия и прощания.

  Деловой этикет

  Помимо речевого этикета, важную роль в нашей жизни играет деловой этикет. Что такое деловой этикет, и какие можно выделить составляющие этого вида этикета? Дело

  elhow.ru

  ЭТИКЕТ - это... Что такое ЭТИКЕТ?

 • ЭТИКЕТ — ЭТИКЕТ, этикета, муж. (франц. étiquette). 1. только ед. Установленный порядок образа действий, поведения, форм обхождения (в высшем обществе, при дворе и т.п.). Соблюдать этикет. Придворный этикет. «Что до того, как вести себя, соблюсти тон,… …   Толковый словарь Ушакова

 • Этикет — Воспитание * Величие * Гений * Здравый смысл * Идеал * Манеры * Мнение * Мораль * Помощь * Поступок * Привычка * Репутация * Совет * Тайна * Талант * Характер …   Сводная энциклопедия афоризмов

 • этикет — См. приличие... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. этикет знак, приличие; вежливость, пристойность, бонтон, благопристойность Словарь русских синонимов …   Словарь синонимов

 • этикет — Аппетит, ботфорта, гальванизм, капот, кокетничать, комод, мода, публика, роль, рулетка, симметрия, сцена, туалет, шандал, ширма, эгоизм, экипаж, этикет. Если оставить в стороне карточные арготизмы, то слов, заимствованных из иностранных языков, в …   История слов

 • ЭТИКЕТ — муж., франц. чин, порядок, светский обык внешних обрядов и приличия; принятая, условная, ломливая вежливость; церемониал; внешня обрядливость. тный, к сему относящийся ничать, с важностью и настойчивостью блюсти этикет, будто дело. Толковый… …   Толковый словарь Даля

 • ЭТИКЕТ — (от фр. étiquette). Система установленных в определенной культуре требований, предъявляемых к поведению человека в различных ситуациях. На занятиях по языку изучается речевой этикет как совокупность правил речевого поведения, реализующихся с… …   Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам)

 • Этикет — традиционные общепринятые правила поведения. Источник: МДК 11 01.2002: Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации Этикет традиционные общепринятые правила поведения. Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

 • Этикет — правила поведения в общественном месте. Словарь бизнес терминов. Академик.ру. 2001 …   Словарь бизнес-терминов

 • ЭТИКЕТ — (французское etiquette), установленный порядок, соблюдение определенных норм поведения (например, при дворах монархов, в дипломатических кругах и т.п.) …   Современная энциклопедия

 • ЭТИКЕТ — (франц. etiquette) установленный порядок поведения где либо (первоначально в определенных социальных кругах, напр. при дворах монархов, в дипломатических кругах и т. п.) …   Большой Энциклопедический словарь

 • dic.academic.ru

  этикет - это... Что такое этикет?

 • ЭТИКЕТ — (фр.). 1) правила и формы обращения при дворе, в высшем кругу и проч. 2) бумажка с обозначением фирмы, цены, названия товара и проч., наклеиваемая на товар. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. ЭТИКЕТ 1) …   Словарь иностранных слов русского языка

 • ЭТИКЕТ — ЭТИКЕТ, этикета, муж. (франц. étiquette). 1. только ед. Установленный порядок образа действий, поведения, форм обхождения (в высшем обществе, при дворе и т.п.). Соблюдать этикет. Придворный этикет. «Что до того, как вести себя, соблюсти тон,… …   Толковый словарь Ушакова

 • Этикет — Воспитание * Величие * Гений * Здравый смысл * Идеал * Манеры * Мнение * Мораль * Помощь * Поступок * Привычка * Репутация * Совет * Тайна * Талант * Характер …   Сводная энциклопедия афоризмов

 • этикет — См. приличие... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. этикет знак, приличие; вежливость, пристойность, бонтон, благопристойность Словарь русских синонимов …   Словарь синонимов

 • этикет — Аппетит, ботфорта, гальванизм, капот, кокетничать, комод, мода, публика, роль, рулетка, симметрия, сцена, туалет, шандал, ширма, эгоизм, экипаж, этикет. Если оставить в стороне карточные арготизмы, то слов, заимствованных из иностранных языков, в …   История слов

 • ЭТИКЕТ — муж., франц. чин, порядок, светский обык внешних обрядов и приличия; принятая, условная, ломливая вежливость; церемониал; внешня обрядливость. тный, к сему относящийся ничать, с важностью и настойчивостью блюсти этикет, будто дело. Толковый… …   Толковый словарь Даля

 • ЭТИКЕТ — (от фр. étiquette). Система установленных в определенной культуре требований, предъявляемых к поведению человека в различных ситуациях. На занятиях по языку изучается речевой этикет как совокупность правил речевого поведения, реализующихся с… …   Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам)

 • Этикет — традиционные общепринятые правила поведения. Источник: МДК 11 01.2002: Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации Этикет традиционные общепринятые правила поведения. Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

 • Этикет — правила поведения в общественном месте. Словарь бизнес терминов. Академик.ру. 2001 …   Словарь бизнес-терминов

 • ЭТИКЕТ — (французское etiquette), установленный порядок, соблюдение определенных норм поведения (например, при дворах монархов, в дипломатических кругах и т.п.) …   Современная энциклопедия

 • ЭТИКЕТ — (франц. etiquette) установленный порядок поведения где либо (первоначально в определенных социальных кругах, напр. при дворах монархов, в дипломатических кругах и т. п.) …   Большой Энциклопедический словарь

 • dic.academic.ru

  Що таке етикет.

  Слово « етикет » позначає правила поведінки, прийняті в тому чи іншому суспільстві в заздалегідь певних ситуаціях, що враховують ввічливість, чемність, здоровий глузд у взаєминах людей. Практичне значення етикет а полягає в тому, що він дозволяє без особливих зусиль користуватися вже готовими «формами» ввічливості в різних ситуаціях людям, належить до різним соціальним групам. Щоб справити сприятливе враження на оточуючих, необхідно користуватися нормами етикет а.

  Інструкція

  1

  Мовний, або вербальний, етикет . Користуйтеся словесними формулами мовного етикет а, якщо треба привітати, подякувати, привітати, запросити кудись, звернутися з проханням, висловити співчуття і т. Д. Також мовної етикет є основою практики аргументації - мистецтва вести бесіду. Ораторське мистецтво, або риторика, теж використовує словесні формули мовного етикет а.

  2

  Невербальний етикет , тобто використання жестів і міміки. Вивчайте правила невербального етикет а, щоб не потрапити в халепу при використанні певного жесту, який у різних народів може позначати абсолютно протилежні поняття. Наприклад, піднятий вгору великий палець, схвальний жест, у деяких народів є образливим для співрозмовника. Головним інструментом невербального спілкування є усмішка, тому частіше посміхайтеся під час спілкування.

  3

  Етикетна проксемика, або організація простору під час спілкування, бесіди. Головне правило проксемики: ніколи не наближайтеся надто близько до співрозмовника. Кожна людина має право на приватне простір, і вторгнення в нього є неприємним дією. Крім того, щоб ненароком не образити людину, обов'язково довідаєтеся в гостях, яке місце можна зайняти за столом. Це теж відноситься до правил проксемики.

  4

  Етикетна атрибутика, або світ речей в етикет е. Найчастіше етикет ниє ситуації пов'язані зі святковими подіями. В таких ситуаціях прийнято дарувати подарунки, квіти, одягатися більш ошатно, використовувати прикраси. Все це відноситься до норм етикет ной атрибутики. Тому, щоб не бути перекручено витлумаченим, приходьте на свято в ошатною одязі, робіть подарунки іменинникам, даруйте жінкам квіти як знак розташування або, може бути, більш серйозних почуттів. Чи не роздавайте свої візитні картки всім і кожному. За етикет ной атрибутиці, візитка - знак ваших ділових відносин, тому слід пропонувати її тільки потенційним партнерам і клієнтам.

  5

  Запам'ятайте, що тактовна і добре вихована людина поводиться відповідно до норм етикет а не тільки «на людях», але і вдома. Якщо ви вважаєте себе культурною людиною, ніколи не дозволяйте собі проявляти грубість і агресивність по відношенню до ваших домочадцям.

  Відео по темі

   http://www.youtube.com/watch?v=2Hlzf3GdnN0

  tips-ua.com